Outlook - Kontrola přílohy

Také se vám stává, že napíšete e-mail. V obsahu e-mail napíšete, že zasíláte potřebné dokumenty v příloze a přílohu zapomenete vložit. Níže popisuji řešení, které vám napomůže těmto problémům předcházet.

Outlook 2013

je již tato volba v nastavení a stačí ji jen povolit a v případě zapomenutí vložení přílohy jste upozorněni.

Postup: Soubor -> Možnosti -> Záložka Pošta -> Sekce Odesílání zpráv -> Volba Upozorňovat mě při odesílání zprávy, že v ní možná chybí příloha (viz obrázek)

Nastavení Outlook 2013

Outlook 2003, 2007, 2010

bohužel tato volba není, ale při vložení níže uvedeného VBA kódu do Outlook budete mít úplně stejnou funkci.

Postup: zmáčknout kombinaci kláves ALT + F11 (Panel Vývojář -> ikona Editor). Spustí se editor VBA. Otevřít sekci Project1 -> Microsoft Outlook Objects -> ThisOutlookSession. A do editoru VBA vložit níže uvedený kód. Při uzavření Outlook bude vyzvání k uložení VBA, potvrďte ANO.

Private Sub Application_ItemSend(ByVal Item As Object, Cancel As Boolean)
 Dim i As Integer
 i = 0
 Dim slova(20) As String
 slova(0) = "příloha" 
 slova(1) = "přílohy" 
 slova(2) = "příloze"
 slova(3) = "přílohu"
 slova(4) = "příloho"
 slova(5) = "přílohou"
 slova(6) = "příloh"
 slova(7) = "přílohám"
 slova(8) = "přílohách"
 slova(9) = "přílohami"
 slova(10) = "priloha" 
 slova(11) = "prilohy" 
 slova(12) = "priloze"
 slova(13) = "prilohu"
 slova(14) = "priloho"
 slova(15) = "prilohou"
 slova(16) = "priloh"
 slova(17) = "priloham"
 slova(18) = "prilohach"
 slova(19) = "prilohami"
 
 Do While i < 20
 If InStr(1, Item.Body, slova(i), vbTextCompare) > 0 Then
  If Item.Attachments.Count = 0 Then
  answer = MsgBox("Ve zprávě jste napsali, že zasíláte přílohu, ale žádný soubor není příložen."& vbCrLf &"Chcete zprávu přesto odeslat ?", vbYesNo)
  If answer = vbNo Then Cancel = True
  Exit Do
  End If
 End If
 i = i + 1
 Loop
End Sub

Android - Problém Wifi 5GHz

Také máte problém s připojením na Wifi 5GHz na vašem zařízení Android - nejste jediní. Problém se objevuje na zařízeních Nexus (telefon i tablet), kde je Wifi s podporou 5GHz.

Chyba připojení na 5 GHz Wifi není ve vašem routeru, ani v hardwaru vašeho zařízení. Nachází se v systému Android jako takovém a již několik let střídavě přichází do různých zařízení spolu s aktualizacemi na novější Android. Zatímco univerzálním řešením by byla oprava a aktualizace ze strany Googlu, ten se k chybě oficiálně nepřiznává, i když určitě pracuje na jejím odstranění. Proto je třeba si pomoci sám, co se dá udělat manuálním přepnutím kanálu na vašem Wi-Fi routeru. 

Vybraný kanál (frekvence) nesmí být v rozmezí 52 - 140, protože jed o tzv Dynamic Frequence Selection (DFS) kanály, které zařízení nepodporují. Doporučené kanály jsou 36, 48 a 149. Mě se osvědčil kanál 48. Na kanálu 149 docházelo k občasnému výpadku (odpojení a připojení Wifi).

Přepnutí kanálu na manuál se provádí v administraci vašeho routeru. Níže je vidět obrázek, nastavení mého routeru (Linksys E3000 s DD-WRT).