Jak pracovat se symbolickými a pevnými odkazy (MKLINK)

Do Windows Vista a samozřejmě i Windows 7, 8 i 8.1 je přidána podpora tzv. symbolických odkazů, pevných odkazů a spojení adresářů. Pokusím se ukázat k čemu je to užitečné a co tím můžete dosáhnout.

Pokud jste dříve přišli do styku s některým z unixových operačních systémů, možná tušíte, že na úrovni souborového systému lze vytvářet tzv. symbolické odkazy (symbolic links, symlinks) a pevné odkazy (hard links). Obdobně je tomu i ve Windows. Principy fungování symbolických i pevných linků se mezi těmito dvěma světy téměř neliší. Ve světě Windows se navíc můžete setkat s pojmem spojení adresáře (junction).

Symbolický odkaz - je principem svého fungování podobný klasickému zástupci. Odkazuje na soubor či složku a je stejně jako zástupce je reprezentován souborem. Tentokrát s tím rozdílem, že do jeho obsahu nelze zasahovat. Měli byste také myslet na to, že diskový oddíl na němž je samotný symbolický odkaz uložen musí být typu NTFS. Pro odkazovaný cílový soubor čí složku toto omezení neplatí.

Pevný odkaz - zatímco symbolický link slouží pouze jako ukazovátko na soubor či složku, pevný odkaz (hard link) lze vytvořit pouze mezi dvěma soubory. Vazba mezi nimi je o poznání důkladnější. Vytvoříme-li pevný odkaz C:\pevnylink.txt na existující dokument C:\Windows\soubor.txt, vznikne vlastně druhá cesta k témuž souboru. Přičemž obě budou odkazovat na stejný soubor, který je na pevném disku fyzicky uložen pouze jednou a zabírá tedy místo na disku pouze jednou. Ať už tedy upravíte text dokumentu C:\Windows\soubor.txt či v jeho pevném odkazu C:\pevnylink.txt, budou vždy viditelné z obou umístění.

Spojení adresářů - zajímavější uplatnění můžete najít pro techniku Spojení adresářů (Junction). Opět jde o dvě cesty ke složce, která je fyzicky na pevném disku uložena jednou. Jde tak trochu o obdobu symbolického linku. Praktické použití může být následující. Na externím pevném disku v umístění K:\Data\ máte uložené soubory, kterou byste rádi viděli jako složku C:\Data.

Syntax:
mklink [[/d] | [/h] | [/j]] <Link> <Target>


Parametry: Poznámka
/d Creates a directory symbolic link. By default, mklink creates a file symbolic link.
/h Creates a hard link instead of a symbolic link.
/j Creates a Directory Junction.
<Link> Specifies the name of the symbolic link that is being created.
<Target> Specifies the path (relative or absolute) that the new symbolic link refers to.
/? Displays help at the command prompt.

Příklad:
 
CMD> mklink /d C:\Test2 C:\Test 
 


Smazání symbolického nebo pevného odkazu provede standardním smazáním ve Windows nebo pomocí příkazu:
 
CMD> del C:\Test2

Pro jednoduší vytvoření symbolických nebo pevných odkazů můžete použít program Justion Link Magic.

Pro zjištění jaké máte vytvořené symbolické nebo pevné odkazy můžete použít tento příkaz. Provede se prohledání celého disku C:\ a podřízených adresářů a nalezne všechny adresáře, které mají atribut body změny zpracovávání.
 
CMD> dir /AL /S c:\

Typy linku a jejich podpora ve Windows:

Žádné komentáře:

Okomentovat