C# Identifikátory a Klíčová slova


Identifikátory jsou jména, kterými se označují prostory jmen, třídy, metody, proměnné. Každý identifikátor musí začínat písmenem, nebo podtržítkem. Nesmí tedy začínat číslicí! Identifikátor dále nesmí obsahovat bílé znaky (white space) - tj. mezery, tabelátory, odřádkování, dále tečky, čárky, závorky a jiné speciální znaky.

Klíčová slova, anglicky keywords jsou vyhrazená slova programovacího jazyka, která se nesmí používat jako jména proměnných, tříd atd., jelikož jsou tyto slova již vyhrazena k jinému účelu. Např. int k deklaraci proměnných. Kdybych dal int int;, překladač by asi špatně rozpoznával, co tím chce autor říct.

Třeba int Int; už by překladač pobral, jelikož je C sharp je case-sensitive. Int s velkým písmenem by již nebral jako klíčové slovo (všechny začínají malým písmenem), na co si však stěžovat čitelnost kódu, proto raději vymýšlejte jména, která se nepodobají žádným klíčovým slovům. 

Seznam všech klíčových slov:
abstract as base bool
break byte case catch
char checked class const
continue decimal default delegate
do double else enum
event explicit extern false
finally fixed float for
foreach goto if implicit
in in (generic modifier) int interface
internal is lock long
namespace new null object
operator out out (generic modifier) override
params private protected public
readonly ref return sbyte
sealed short sizeof stackalloc
static string struct switch
this throw true try
typeof uint ulong unchecked
unsafe ushort using virtual
void volatile while

Více informací: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/x53a06bb.aspx

Žádné komentáře:

Okomentovat