Pokračování symbolickými a pevnými odkazy (MKLINK)

Při vytváření symbolický můžete narazit na problém pokud chcete vytvořit odkaz ze síťové adresy.

Příklad:
CMD> MKLINK /D C:\Test2 \\server\data

A zjistíte, že Vám tento symbolický odkaz nejde vytvořit, protože je možné vytvářet odkazy pouze z místních odkazů

Pomoc si můžete pomocí příkazu FSUTIL, kterém můžete zjistit nastavení (práva pro mklink).

Pomocí tohoto příkazu zjistíte Vaše nastavení:

CMD> fsutil behavior query symlinkevaluation

Výpis nastavení MKLINK


 Pomocí tohoto příkazu provede nastavení:

CMD> fsutil behavior set SymlinkEvaluation L2L:1 R2R:1 L2R:1 R2L:1

Nastavení práv MKLINK
Vysvětlení jednotlivých parametrů:
L2L -> symbolické odkazy místní na místní (local to local)
L2R -> symbolické odkazy místní na vzdálené (local to remote)
R2L -> symbolické odkazy vzdálené na lokální (remote to local)
R2R -> symbolické odkazy vzdálené na vzdálené (remote to remote)

Volba :1 (Povoleno) nebo :0 (Zakázáno)

Žádné komentáře:

Okomentovat